Licență

Graficul calendaristic al elaborării tezei de licență, anul universitar 2018-2019

MODEL de Foaie de titlu pentru Teza de licență, anul universitar 2018-2019

 

LISTA STUDENȚILOR, TEMATICII ȘI A CONDUCĂTORILOR ȘTIINȚIFICI AI TEZELOR DE LICENȚĂ,

anul universitar 2018-2019

Specialitatea Business și administrare (cu frecvență) grupa BA31Z
Specialitatea Contabilitate (cu frecvență) grupa CT31Z
Specialitatea Finanțe și bănci (cu frecvență)  grupa FB31Z
Specialitatea Turism (cu frecvență) grupa TR31Z
Specialitatea Business și administrare ( frecvență redusă) grupa BA41R
Specialitatea Contabilitate ( frecvență redusă) grupa CT41R

grupa CT42R


TEMATICA TEZELOR DE LICENȚĂ și MODEL de CERERE, anul universitar 2018-2019

Tematica Business și administrare (cu frecvență)

Tematica Business și administrare (frecvență redusă)

Tematica Contabilitate ( cu frecvență)

Tematica Contabilitate ( frecvență redusă)

Tematica Finanțe și bănci (cu frecvență)

Tematica Turism (cu frecvență)

Cerere BA31Z

Cerere BA41R, BA42R

Cerere CT31Z

Cerere CT41R, CT42R

Cerere FB31Z

Cerere TR31Z

ORARUL susținerii finale a tezelor de licență, 2017-2018

Borderoul susținerii preventive finale a tezelor de licență, 2017-2018

BA31ZCT31ZFB31ZBA41RCT41RCT42R

 

AVIZ pentru grupele absolvente, ciclul I și II, 2017-2018

Susținerea preventivă finală

Depunerea tezelor la catedră

Prezentarea tezelor (necopertate) la catedră

 

Lista studenților și temelor proiectelor de curs (teză de an), anul universitar 2017-2018

grupa FB21Zgrupa CT21Zgrupa TR21Zgrupa BA31R