Arhiva anul de studii 2015-2023

 

Lista studenţilor, tematicii şi a conducătorilor ştiinţifici ai tezelor de AN, anul universitar 2022-2023, Ciclul I, licență, studii cu frecvență redusă 

Lista studenţilor, tematicii şi a conducătorilor ştiinţifici ai tezelor de AN, anul universitar 2022-2023, Ciclul I, licență, studii cu frecvență

Indicații metodice de realizare și susținere a tezei de an (Ciclul I, licență, 0413.1 Business și administrare, învățământ cu frecvență și  învățământ cu frecvență redusă)

Tematica tezelor de licență pentru anul de învățământ 2023-2024

Specialitatea Business și Administrare, studii cu frecvență
Specialitatea Business și Administrare, studii cu  frecvență redusă
Specialitatea Contabilitate, studii cu frecvență
Specialitatea Contabilitate, studii cu frecvență redusă
Specialitatea Finanţe şi bănci, studii cu frecvență

 

Graficul calendaristic de executare a tezelor de licență, învăţământ cu frecvenţă anul de învățământ 2022-2023

Graficul calendaristic de executare a tezelor de licență, învăţământ cu frecvenţă redusă, anul de învățământ 2022-2023

Tematica tezelor de an pentru anul de învățământ 2022-2023
Specialitatea Business și Administrare, studii cu frecvență
Specialitatea Business și Administrare, studii cu  frecvență redusă
Specialitatea Contabilitate, studii cu frecvență
Specialitatea Contabilitate, studii cu frecvență redusă
Specialitatea Finanţe şi bănci, studii cu frecvență
 
 
Lista studenţilor, tematicii şi a conducătorilor ştiinţifici ai tezelor de licenţă, anul universitar 2022-2023
Specialitatea Business și administrare, grupa BA31Z
Specialitatea Business și administrare, grupa BA41R
Specialitatea Business și administrare, grupa BA42R
Specialitatea Contabilitate, grupa CT31Z
Specialitatea Contabilitate,
grupa CT41R

 

TEMATICA TEZELOR DE LICENȚĂ și MODEL de CERERE, anul universitar 2022-2023

Tematica Business și administrare (cu frecvență) Cerere BA21Z
Tematica Business și administrare (frecvență redusă) Cerere BA31R, BA32R
Tematica Contabilitate (cu frecvență) Cerere CT21Z
Tematica Contabilitate (frecvență redusă)  Cerere CT31R
   

AVIZ privind susținerea preventivă II a tezelor de licență, anul universitar 2021-2022 

AVIZ privind susținerea preventivă II a tezelor de licență, anul universitar 2021-2022 

Lista studenților, conducătorilor și temelor  proiectelor de curs (teză de an), anul universitar 2021-2022

Specialitatea Business și administrare
grupa BA21Z
Specialitatea Business și administrare,
grupa BA32R
Specialitatea Business și administrare,
grupa BA31R
Specialitatea Contabilitate,
grupa CT21Z
Specialitatea Contabilitate,
grupa CT31R

TEMATICA PROIECTELOR DE CURS (teza de an), anul universitar 2021-2022

Specialitatea Business și Administrare, studii cu  frecvență redusă,  anul universitar 2021-2022
Specialitatea Business și Administrare, studii cu frecvență,  anul universitar 2021-2022
Specialitatea Contabilitate, studii cu frecvență, anul universitar 2021-2022
Specialitatea Contabilitate, studii cu frecvență redusă, anul universitar 2021-2022
 

AVIZ privind susținerea preventivă I a tezelor de licență , anul universitar 2021-2022 

 

Lista studenţilor, tematicii şi a conducătorilor ştiinţifici ai tezelor de licenţă, anul universitar 2021-2022 

Specialitatea Finanțele și contabilitatea firmei, grupa FC51T
Specialitatea Business și administrare,        grupa BA31Z
Specialitatea Contabilitate grupa CT31Z
Specialitatea Finanţe şi bănci, grupa FB31Z
Specialitatea Business și administrare grupa BA41R   
Specialitatea Business și administrare grupa BA42R
Specialitatea Contabilitate,      grupa CT41R

TEMATICA TEZELOR DE LICENȚĂ și MODEL de CERERE, anul universitar 2021-2022

Tematica Business și administrare (cu frecvență) Cerere BA21Z
Tematica Business și administrare (frecvență redusă) Cerere BA31R, BA32R
Tematica Contabilitate (cu frecvență) Cerere CT21Z
Tematica Contabilitate (frecvență redusă)  Cerere CT31R
Tematica Finanțe și bănci (cu frecvență) Cerere FB21Z

ORDIN de admitere la susținerea tezei de licenţă, Facultatea ȘREM, Ciclul I, studii superioare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă

Lista studenților, conducătorilor și temelor  proiectelor de curs (teză de an), anul universitar 2020-2021
Specialitatea Business și administrare,        grupa BA21Z
Specialitatea Contabilitate grupa CT21Z
Specialitatea Finanţe şi bănci, grupa FB21Z
Specialitatea Business și administrare grupa BA31R   
Specialitatea Business și administrare grupa BA32R
Specialitatea Contabilitate,      grupa CT31R
 

AVIZ privind susținerea preventivă I a tezelor de licență, specialitatea Contabilitate, CT31Z, CT41R, anul universitar 2020-2021

AVIZ privind susținerea preventivă I a tezelor de licență, specialitatea Business și administrare, BA31Z, BA41R, anul universitar 2020-2021

 
TEMATICA PROIECTELOR DE CURS (teza de an), 2020-2021
Specialitatea Business și Administrare, studii cu frecvență,  anul universitar 2020-2021
Specialitatea Contabilitate, studii cu frecvență, anul universitar 2020-2021
Specialitatea Finanțe și bănci, studii cu frecvență,  anul universitar 2020-2021
 
Specialitatea Business și Administrare, studii cu frecvență redusă,  anul universitar 2020-2021
Specialitatea Contabilitate, studii cu frecvență redusă, anul universitar 2020-2021
 
TEMATICA PROIECTELOR DE CURS (teza de an), 2020-2021
Specialitatea Business și Administrare, studii cu frecvență și frecvență redusă,  anul universitar 2020-2021
Specialitatea Contabilitate, studii cu frecvență redusă, anul universitar 2020-2021
 
Graficul calendaristic al elaborării tezei de licență, anul universitar 2020-2021
Ciclul I Licență, studii cu frecvență
 
LISTA STUDENȚILOR, TEMATICII ȘI A CONDUCĂTORILOR ȘTIINȚIFICI AI TEZELOR DE LICENȚĂ, anul universitar 2020-2021
Specialitatea Business și administrare (cu frecvență) grupa BA31Z
Specialitatea Contabilitate (cu frecvență) grupa CT31Z
Specialitatea Finanțe și bănci (cu frecvență) grupa FB31Z
Specialitatea Business și administrare (frecvență redusă) grupa BA41R 
Specialitatea Contabilitate (frecvență redusă) grupa CT41R

 

Ordin de admitere la susținerea tezei de licenţă, Facultatea ȘREM, Ciclul I, studii superioare de licenţăînvăţământ cu frecvenţă redusă

Graficul prezentării Tezelor (copertate) de licență și de master la Catedra de științe economice

 
TEMATICA TEZELOR DE LICENȚĂ și MODEL de CERERE, anul universitar 2020-2021
 

INSTRUCȚIUNI pentru studenți privind organizarea și desfășurarea susținerii tezei de licență /master online în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, semestrul II al anului de studii 2019-2020 aici

 
Graficul calendaristic al elaborării tezei de licență, anul universitar 2019-2020
 
 
Lista studenților, conducătorilor și temelor  proiectelor de curs (teză de an), anul universitar 2019-2020
TEMATICA PROIECTELOR DE CURS (teza de an), 2019-2020
Specialitatea Business și Administrare, studii cu frecvență și frecvență redusă,  anul universitar 2019-2020
Specialitatea Contabilitate, studii cu frecvență redusă, anul universitar 2019-2020
Specialitatea Contabilitate, studii cu frecvență,  anul universitar 2019-2020
Specialitatea Finanțe și bănci, studii cu frecvență,  anul universitar 2019-2020
 

 

AVIZ privind susținerea preventivă I a tezelor de licență (studii cu frecvență redusă), anul universitar 2019-2020

LISTA STUDENȚILOR, TEMATICII ȘI A CONDUCĂTORILOR ȘTIINȚIFICI AI TEZELOR DE LICENȚĂ, anul universitar 2019-2020

Specialitatea Business și administrare (cu frecvență)        grupa BA31Z
Specialitatea Contabilitate (cu frecvență)                                 grupa CT31Z
Specialitatea Finanțe și bănci (cu frecvență)                           grupa FB31Z
Specialitatea Servicii hoteliere, turism și agrement (cu frecvență)        grupa TA31Z
Specialitatea Business și administrare (frecvență redusă)    grupa BA41R  grupa BA42R
Specialitatea Contabilitate (frecvență redusă)                                                  grupa CT41R

TEMATICA TEZELOR DE LICENȚĂ și MODEL de CERERE, anul universitar 2019-2020

Tematica Business și administrare (cu frecvență). Cerere BA31Z

Tematica Business și administrare (frecvență redusă). Cerere BA41R, BA42R

Tematica Contabilitate ( cu frecvență). Cerere CT31Z

Tematica Contabilitate ( frecvență redusă). Cerere CT41R, CT42R

Tematica Finanțe și bănci (cu frecvență). Cerere FB31Z

Tematica Servicii hoteliere, turism și agrement (cu frecvență). Cerere TA31

 

DEPUNEREA Tezelor de licență/master la catedră

AVIZ privind susținerea preventivă II a tezelor de licență / master, anul universitar 2018-2019

AVIZ privind susținerea preventivă finală a tezelor de licență / master, anul universitar 2018-2019

INDICAȚII METODICE

INDICAŢII METODICE privind promovarea stagiului practicii de producție I specialitatea „Servicii hoteliere, turism și agrement ”, (aprobare 2016)

 

INDICAŢII METODICE privind elaborarea şi susţinerea proiectului de curs pentru specialitatea „Contabilitate” (aprobare 2017)

INDICAŢII METODICE privind promovarea stagiului practicii de producție I specialitatea „Contabilitate”, studii cu frecvență redusă (aprobare 2017)

INDICAŢII METODICE privind promovarea stagiului practicii de producție I specialitatea „Contabilitate”, studii cu frecvență (aprobare 2017)

INDICAŢII METODICE privind promovarea stagiului practicii de producție II specialitatea „Contabilitate”, studii cu frecvență și studii cu frecvență redusă (aprobare 2017)

Lista studenților, conducătorilor și temelor  proiectelor de curs (teză de an), anul universitar 2018-2019

Grupa BA 31R

Grupa BA 32R

Grupa CT31R

AVIZ privind susținerea preventivă I a tezelor de licență, grupele BA41R, CT41R, CT42R, anul universitar 2018-2019

TEMATICA PROIECTELOR DE CURS (teza de an), 2018-2019

Specialitatea Business și Administrare, studii cu frecvență și frecvență redusă,  anul universitar 2018-2019

Specialitatea Contabilitate, studii cu frecvență redusă, anul universitar 2018-2019

 Specialitatea Contabilitate, studii cu frecvență,  anul universitar 2018-2019

Specialitate Finanțe și Bănci, anul universitar 2018-2019

Specialitatea Turism, anul universitar 2018-2019

Graficul calendaristic al elaborării tezei de licență, anul universitar 2018-2019

MODEL de Foaie de titlu pentru Teza de licență, anul universitar 2018-2019

LISTA STUDENȚILOR, TEMATICII ȘI A CONDUCĂTORILOR ȘTIINȚIFICI AI TEZELOR DE LICENȚĂ, anul universitar 2018-2019

Specialitatea Business și administrare (cu frecvență) grupa BA31Z
Specialitatea Contabilitate (cu frecvență) grupa CT31Z
Specialitatea Finanțe și bănci (cu frecvență)  grupa FB31Z
Specialitatea Turism (cu frecvență) grupa TR31Z
Specialitatea Business și administrare ( frecvență redusă) grupa BA41R
Specialitatea Contabilitate ( frecvență redusă) grupa CT41R

grupa CT42R

TEMATICA TEZELOR DE LICENȚĂ și MODEL de CERERE, anul universitar 2018-2019

Tematica Business și administrare (cu frecvență)

Tematica Business și administrare (frecvență redusă)

Tematica Contabilitate ( cu frecvență)

Tematica Contabilitate ( frecvență redusă)

Tematica Finanțe și bănci (cu frecvență)

Tematica Turism (cu frecvență)

Cerere BA31Z

Cerere BA41R, BA42R

Cerere CT31Z

Cerere CT41R, CT42R

Cerere FB31Z

Cerere TR31Z

ORARUL susținerii finale a tezelor de licență, 2017-2018

Borderoul susținerii preventive finale a tezelor de licență, 2017-2018

BA31ZCT31ZFB31ZBA41RCT41RCT42R

AVIZ pentru grupele absolvente, ciclul I și II, 2017-2018

Susținerea preventivă finală

Depunerea tezelor la catedră

Prezentarea tezelor (necopertate) la catedră

Lista studenților și temelor proiectelor de curs (teză de an), anul universitar 2017-2018

grupa FB21Zgrupa CT21Zgrupa TR21Zgrupa BA31R